КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ "АКАДЕМІЯ ПОЛІЦІЇ"

Навчальний полігон «Кілерхауз»

Навчальний полігон «Кілерхауз» Фото 1 Навчальний полігон «Кілерхауз» Фото 2

Навчальний полігон «Кілерхауз» є територією зі встановленими межами, спеціально обладнаними майданчиками, спорудами, елементами об’єктів офісного та соціального призначення.

Територія навчального полігону розділяється на ділянки, призначені для відпрацювання окремих навчальних питань:

  • житлова та нежитлова частини будівлі;
  • частина вулиці.

За необхідності можна створити додаткові навчальні місця, залежно від конкретних оперативно-службових завдань.


Елементи «Кілерхауза» максимально точно відображають реальні умови, за яких працівники поліції виконують оперативно-службові завдання.

У складі навчального полігону є навчальні класи, оглядові майданчик та макет містечка (зменшена копія) для відпрацювання питань управління силами та засобами.

Навчальний полігон «Кілерхауз» розташований на території Київського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Київ), має загальну площу 80 кв.м., два поверхи, чотири кімнати, оглядовий майданчик.

Для моделювання різноманітних побутових ситуацій створені геометрично змінюванні кімнати та обстановка, крім цього використовуються дверні та віконні отвори, пустотілі меблі, побутова техніка та конструкції, що легко переміщуються.

На практичних заняттях всі навчальні питання відпрацьовуються у суворій відповідності до заздалегідь погодженого сценарію рольової чи ділової гри.

При проведенні практичних занять використовуються активні методи навчання, які спрямовані переважно на розвиток тих, хто навчається самостійного творчого мислення і здібностей кваліфіковано вирішувати службово-професійні завдання.

Сутність ділових ігор полягає у відтворенні предметного і соціального змісту службово-професійної діяльності, моделювання основних умов та системи відносин, які є характерними для поліцейської служби.

Вони розгортаються на імітаційній моделі, яка відтворює динаміку певного виду службової діяльності. Ділові ігри у навчальному процесі проводяться у формі професійних ігор.

За призначенням вони поділяються на навчальні і дослідницькі. Перші спрямовані на імітаційне моделювання в навчальному процесі реальних процесів і механізмів, які мають місце у службово-професійній діяльності. Дослідницькі ігри, окрім моделювання реальності, дозволяють моделювати певні об’єкти, процеси, механізми, з метою їх експериментального вивчення.

Методика проведення професійних ігор складається з кількох етапів:

  • етап підготовки учасників гри;
  • етап вивчення ситуації, інструкцій, установок та інших додаткових матеріалів;
  • етап проведення гри;
  • етап аналізу, обговорення та оцінки результатів гри.

Під час гри ніхто не має права втручатися в її перебіг і змінювати його. Тільки викладач має право, за необхідності корегувати дії учасників гри, коли це диктується дидактичними обставинами. Головною властивістю цієї гри має бути динамізм і саморозвиток дидактичної ситуації. Усі елементи ситуації повинні становити систему, де все взаємопов’язано і взаємозумовлене. Саме тому, будь яке розв’язання певної проблеми справляє безпосередній вплив на перебіг усієї гри.

Навчальний полігон збудований з використанням різного екологічно-чистого матеріалу: деревини, глини, цегли, металу, які відповідають вимогам безпеки спорудження об’єктів навчально-матеріальної бази.

Навчально-матеріальна база полігону відповідає вимогам охорони праці.